Logo WEB
inici de curs 23.24.jpg
EL CLAUSTRE 23-24 DE L'INSTITUT MARINA US DESITJA UN BON INICI DE CURS
inici de curs 23.24.jpg
EL CLAUSTRE 23-24 DE L'INSTITUT MARINA US DESITJA UN BON INICI DE CURS
previous arrow
next arrow

 

ISO 9001 RGB

POLÍTICA DE QUALITAT

L’Institut Marina decideix i es compromet a l’aplicació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 com a eina per estructurar, sistematitzar i millorar contínuament.

L’objectiu del Sistema de Gestió de Qualitat és satisfer les necessitats i expectativesdel nostre alumnat, en particular, i de tots els agents implicats, en general, complintamb les directrius de normativa i reglamentació aplicable a la nostra activitat,establertes des de l’Administració competent, en especial, allò aplicable als centres educatius.

La declaració de Política recull com línies mestres:
− Compromís en complir les exigències, requisits i expectatives dels nostres grups d’interès, així com els requisits legals i reglamentaris.
− Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Qualitat.
− Implantar els indicadors de Qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de forma que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat.
− Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que puguin produir-se en els processos, reduint/eliminant el màxim possible els mateixos.
− Desenvolupar formació per la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
− Consolidar el procés de millora continua en el desenvolupament de totes les activitats realitzades al centre i des del centre.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus grups d’interès.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona tots els mitjans necessaris per arribar als objectius i metes programats.

El nostre sistema de qualitat abarca:

  • Ensenyament Secundari Obligatori
  • Batxillerat 
  • Ensenyament reglat de cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà i superior.