logo

facebook30 twitter30 instagram30 rss

Suport tècnic al professorat

  • Participació i assessorament a l’Equip Docent.
    • Elaboració i seguiment dels Plans Individuals.
    • Aportació de materials específics i adaptats.
  • Participació i assessorament Comissió d’Atenció a la Diversitat.
  • Comissió d’atenció a la diversitat 
  • Participació i assessorament Comissió Social.
  • Coordinació amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic. EAP.


Al web de l'Institut Marina utilitzem cookies de millora del rendiment i d'anàlisi estadística. Pots trobar més informació aquí.