logo

facebook30 twitter30 instagram30 rss

PFI - FIAP

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

PFI - Programa de Formació i Inserció
FIAP - Formació i Aprenentatge Professional

Links

logo pfi

 

PFI

 

pfi

PFI- FIAP

Destinataris Joves:

 Que compleixen com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any natural d’inici del programa.

 □ Que han deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir el títol i no prossegueixen estudis en el sistema educatiu.

□ Que accedeixen voluntàriament als programes.


Objectius:

 Proporcionar les competències que permetin als joves incorporar-se al món laboral o continuar la formació, especialment en cicles d’FP de grau mitjà

hor

Efectes:

 Certificació acadèmica i professional:

  1. 1.Reconeixement per a la continuïtat formativa. Facilitats en la prova d’accés a CFGM, segons estableixi convocatòria.
  2. 2.Accés als centres de formació d’adults per cursar els mòduls per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys. Reconeixement dels mòduls superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic de referència.
  3. Acreditació de les unitats de competència (UC) d’almenys una qualificació professional de nivell 1. Permet obtenir el certificat de professionalitat corresponent (SOC).

 

 PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI- FIAP)

Durada 1000 hores

Formació en el centre educatiu: 820 hores

Formació en centres de treball: 180 hores

 

AUXLIAR DE TREBALLS DE FUSTERIA I INSTAL·LACIONS DE MOBLES
 

Mòduls A.

Mòduls de formació professional específica (655hores)

Mòduls de formació professional de nivell 1, del Catàleg de qualificacions professionals.

• Formació pràctica en empreses (FCT), 180 hores

• Projecte integrat, entre 30 i 60 hores

   MFP3074   Operacions bàsiques de mecanitzat de fusta i derivats

   MFP3075   Instal·lació d'elements de fusteria i moble

   MFPE017   Acabats bàsics de la fusta

   MPRL        Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals 

   MPI          Mòdul de projecte integrat

    MFCT          Mòdul de formació en centres de Treball

Mòduls B.

Mòduls de formació general (345 hores)

• Desenvolupament i recursos personals

• Coneixement de l’entorn social i professional

• Aprenentatges instrumentals bàsics

• Tutoria

   MFG1     Estratègies i eines de comunicació

   MFG2     Entorn social i territorial 

   MFG3     Estratègies i eines matemàtiques

   MFG4     Incorporació al mon professional

 

 projecte15

AUXILIAR DE MUNTATGES D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’AIGUA I GAS 

 Mòduls A.

Mòduls de formació professional específica (655hores)

Mòduls de formació professional de nivell 1, del Catàleg de qualificacions professionals.

• Formació pràctica en empreses (FCT), 180 hores

• Projecte integrat, entre 30 i 60 hores

   MFP3074  Operacions bàsiques de mecanitzat de fusta i derivats

   MFP3075   Instal·lació d'elements de fusteria i moble

   MFPE017   Acabats bàsics de la fusta

   MPRL        Mòdul de formació bàsica en prevenció de riscos laborals                                                    

   MPI            Mòdul de projecte integrat

   MFCT         Mòdul de formació en centres de treball

Mòduls B.

Mòduls de formació general (345 hores)

• Desenvolupament i recursos personals

• Coneixement de l’entorn social i professional

• Aprenentatges instrumentals bàsics

• Tutoria

   MFG1     Estratègies i eines de comunicació

   MFG2     Entorn social i territorial 

   MFG3     Estratègies i eines matemàtiques

   MFG4     Incorporació al mon professional

   

manpfi 

 

pfinsAl web de l'Institut Marina utilitzem cookies de millora del rendiment i d'anàlisi estadística. Pots trobar més informació aquí.