logo

facebook30 twitter30 instagram30 rss

Servei d'Assessorament

 

Logo A

Servei d'assessorament


ASSOLEIX EL TEU OBJECTIU PROFESSIONAL

És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l'anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d'un pla de treball per a aconseguir-ho.

L'Institut Marina ofereix el servei de forma personalitzada, a sol·licitud de la persona interessada. El servei conclou amb l'elaboració i lliurament de l'informe d'assessorament.

A qui s'adreça?

S'adreça a les persones adultes interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació proposat.

Què m'ofereix?

• Disposar de forma individual d'un assessor especialista en una família professional que m'ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.

• Entendre les possibilitats que m'ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me'n.

• Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d'un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.

• Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.

• Assessorament per decidir l'estratègia de formació que millor s'adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.

• Disposar d'un informe d'assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.

L'informe d'assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l'experiència laboral.

Oferta de places

Família professional: Electricitat i Electrònica

- Cicle formatiu de grau Superior: Electromedicina Clínica (EEE0) - 15 places

Sessió d'informació previa gratuita

Previa sol·licitud de l'interessat es podrà ralitzar una sessió informativa. Tindrà lloc el 16 d'octubre a les 16:00h.

Sol·licitud sessió informativa previa

Procediment d'inscripció, preu del servei i calendari

• La sol·licitud del servei es realitzarà de forma presencial, a la secretaria del centre.

• El servei d'assessorament el presta el centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60€ que es farà efectiu una vegada el candidat hagi estat admès/a i abans de l'inici del procés d'assessorament.

Seran aplicables, amb la documentació prèvia, les exempcions i bonificacions establertes.

• L'ordre d'admissió es realitzarà d'acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

• Descarrega calendari

Documents

Sol·licitud servei d'assessorament

Inscripció servei d'assessorament

Reclamació a la llista d'assessorament


Al web de l'Institut Marina utilitzem cookies de millora del rendiment i d'anàlisi estadística. Pots trobar més informació aquí.